Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.
Tímto Vám oznamujeme, že i naše restaurace samozřejmě jedná v souladu s vyhlášeným NOUZOVÝM STAVEM, tudíž bude otevřeno od 10.00 do 20.00, jak stanovuje zákon.Večeře tedy NEBUDOU, až do doby než bude NOUZOVÝ STAV UKONČEN.Děkujeme za pochopení